Læs vores handels­betingelser

Her kan du læse vores handelsbetingelser.

Din brug af BetterLearning ApS (herefter kaldet ”CleverMate”) online markedsføringsplatform www.CleverMate.dk (herefter kaldet ”Platformen”) betragtes som en accept af CleverMate’s forretningsbetingelser, inklusiv CleverMate’s politik for behandling af personoplysninger og cookie-politik samt til enhver tid øvrigt gældende retningslinjer (samlet kaldet ”Betingelser”). Såfremt du ikke kan acceptere CleverMate’s Betingelser, må du ikke registrere dig som hverken bruger eller underviser på Platformen. CleverMate forbeholder sig ret til at ændre Betingelserne.

1. Indledning

1.1. Driften af hjemmesiden varetages af Clevermate ApS, CVR. nr. 40617590, Høffdinigsvej 34, 2500 Valby, e-mail: support@clevermate.dk.

2. Ydelser

2.1. CleverMate’s Platform faciliterer en bookingfunktion, som gør det muligt for dig at booke undervisning hos en person, som tilbyder privatundervisning (herefter kaldet ”underviser”) på Platformen. CleverMate og de enkelte undervisere står ikke i et over-underordnelsesforhold til hinanden, og undervisere fungerer således som selvstændigt virkende tredjemænd (Freelancere). Platformen indeholder og giver adgang til faktuelle oplysninger, som gør det muligt for CleverMate at facilitere kontakt mellem brugere af Platformen og Undervisere.

2.2. Undervisningen (herefter kaldet ”Ydelser”) administreres og udføres af de Undervisere (private eller erhvervsaktører), der tilbyder deres Ydelser via Platformen.

2.3. Ved din brug af Platformen accepterer du, at CleverMate ikke påtager sig ansvar for den/de leverede ydelser, som leveres af en Underviser, samt at CleverMate ikke er ansvarlig i forbindelse med tvister mellem dig og en Underviser, skader forvoldt i forbindelse med Ydelser, eller øvrigt.

3. Om at booke Ydelser via Platformen

3.1. Booking af Ydelser sker til enhver tid udelukkende via Platformen. Telefonisk support er tilgængelig alle ugens dage mellem kl. 10-17 ved at ringe til +45 42 36 42 63.

4. Fortrydelsesret

4.1. Ved din booking giver du dit udtrykkelige samtykke til, at din Underviser kan gå i gang med at levere Ydelsen, og at fortrydelsesfristen ophører, når Ydelsen er leveret. Hvis du fortryder, inden Ydelsen er færdigleveret, er CleverMate og Underviseren berettiget til at opkræve rimelig betaling for det planlagte arbejde og manglende fortjeneste.

4.2. Hvis du ønsker at fortryde din booking, kan dette gøres via Platformen.

5. Betaling

5.1. Med mindre andet fremgår, skal brugere af Platformen følge de til enhver tid gældende retningslinjer for booking og betaling for Ydelser. Bruger og Underviser kan ikke fravige de priser, der er fastsat af CleverMate. Enhver omgåelse medfører øjeblikkelig eksklusion fra Platformen.

5.2. Dine kortoplysninger bliver håndteret af Stripe Connect, som har det højeste sikkerhedsniveau inden for online betalingsløsninger. CleverMate har således ikke adgang til dine kortoplysninger og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelt misbrug af dine kortoplysninger.

5.3. Du kan slette, forny eller ændre dit kort inde under konto på din profil.

5.4. Når Ydelserne er udført, trækkes dét beløb fra dit kreditkort, som blev oplyst ved booking af Ydelsen.

5.5. Den totale pris for den købte ydelse fremgår ved booking. Der er ingen ekstra gebyrer ud over den angivne totalpris.

5.6. CleverMate accepterer udelukkende kortbetaling via fx Visa, Visa/Dankort, Visa Electron og Mastercard. Din kortbetaling vil først blive trukket, når bookingen er bekræftet.

5.7. For at stille Platformen til rådighed opkræver CleverMate et servicegebyr alt efter valgte ordning. Den aktuelle størrelse af CleverMates servicegebyr fremgår til enhver tid af Platformen ved booking.

CleverMate forbeholder sig retten til at ændre/forhøje prisen for Ydelserne. Eventuelle prisstigninger vil fremgå af Platformen og gælder for alle fremtidige ydelser.

6. Afbestilling eller ændringer for booket aftale

6.1. Du kan ændre din aftale via Platformen, hvor du har mulighed for at aflyse eller ændre din booking.

6.2. Hvis aftalen ikke er aflyses, forbeholder CleverMate sig retten til at opkræve Ydelsens fulde pris.

2.3. Ved din brug af Platformen accepterer du, at CleverMate ikke påtager sig ansvar for den/de leverede ydelser, som leveres af en Underviser, samt at CleverMate ikke er ansvarlig i forbindelse med tvister mellem dig og en Underviser, skader forvoldt i forbindelse med Ydelser, eller øvrigt.

7. Reklamation

7.1. Reklamation over leveret Ydelse skal ske hurtigst muligt via e-mail, hvor du beskriver problemet.

8. Opsigelse

8.1. CleverMate kan til enhver tid opsige eller suspendere din ret til at anvende Platformen ved at give dig skriftlig meddelelse.

9. Skat

9.1. CleverMate er ikke ansvarlig for Undervisers eventuelle afregning af skat, moms, mv., da det påhviler hver enkelt Underviser at håndtere afregning af skat, moms, mv. i forbindelse med udførte Ydelser i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

10. Forbud mod direkte eller skjult markedsføring på Platformen

10.1. Direkte eller skjult markedsføring på Platformen fra brugere på egne eller andres vegne, er ikke tilladt. Enhver handling i strid med dette, medfører øjeblikkelig suspension fra Platformen.

11. Personlige oplysninger

11.1. Du skal oprette dig som bruger på Platformen med en privat konto til eget brug for at booke en Ydelse. Du er ikke berettiget til at dele dit password eller lignende. Du er fuldt ansvarlig for de aktiviteter, som sker via din brugerprofil og konto og CleverMate fraskriver sig ethvert ansvar i den forbindelse. Hvis du får mistanke om, at der har været uautoriseret brug af din konto på Platformen, skal du øjeblikkeligt kontakte CleverMate

11.2. For at blive bruger på Platformen skal du indtaste følgende oplysninger, som du ved oprettelsen giver CleverMate samtykke til at registrere og behandle:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere Ydelsen til dig.

11.3. CleverMate indsamler de oplysninger, du giver direkte til os, såsom når du opretter eller redigerer din konto, anmoder om Ydelser, kontakter kundesupport eller på anden måde kommunikerer med os. Disse oplysninger kan omfatte: e-mail, telefonnummer, postadresse, profilbillede, betalingsmetode, Ydelser, bookingmeddelser og andre oplysninger, som du vælger at give til os i forbindelse med oprettelse af din profil.

11.4. Ved oprettelsen som underviser accepterer du, at CleverMate må benytte dit CPR-nummer til at indhente din børneattest fra Kriminalregistret

11.5. Oplysninger om brug og præferencer: Vi indsamler oplysninger om, hvordan du interagerer på Platformen ved booking af Ydelser, udtrykte præferencer og valgte indstillinger. I nogle tilfælde indsamler vi oplysninger ved hjælp af cookies og lignende teknologier, der opretter og vedligeholder unikke identifikationer.

11.6. Log-oplysninger: Når du anvender Platformen, indsamler vi server-logs, der kan omfatte oplysninger såsom IP-adresse, adgangsdato og -tidspunkt, app-funktioner eller viste sider, app-nedbrud og andre systemaktiviteter, browsertype samt det tredjeparts websted eller tjenesteydelse, du benyttede, før du interagerede med vores Platform.

11.7. Brug af oplysninger. Vi bruger de oplysninger, vi indsamler om dig, til at levere, vedligeholde og forbedre vores Platform, herunder for eksempel muliggøre betalinger, sende kvitteringer, facilitere Ydelser og evt. andre produkter, som du anmoder om (og sende relaterede oplysninger), udvikle nye funktioner, yde kundesupport til dig og Undervisere, udvikle sikkerhedsfunktioner, godkende brugere og sende produktopdateringer samt administrative meddelelser, udføre interne transaktioner for eksempelvis at forebygge svindel med og misbrug af Platformen, finde softwarefejl og operationelle problemer og overvåge samt analysere tendenser i aktiviteter og brug. Vi kan endvidere bruge oplysningerne til at muliggøre kommunikation mellem dig og en Underviser samt sende beskeder til dig, som vi mener kan have din interesse, herunder oplysninger om produkter, tjenesteydelser, reklamekampagner, og nyheder fra CleverMate.

11.8. Deling af oplysninger. Vi kan dele dine oplysninger med Undervisere og andre samarbejdspartnere relevante for levering af Ydelsen, så de kan levere den Ydelse, du beder om. Platformen kan også integreres med funktioner til deling på sociale medier og andre relaterede værktøjer, der giver dig mulighed for at dele dine handlinger på Platformen med andre apps, websteder eller medier, eller omvendt. Din brug af sådanne funktioner aktiverer deling af oplysninger med venner og offentligheden, afhængigt af dine indstillinger i til deling på sociale medier.

11.9. Analyse og markedsføringstjenester der leveres af andre. Vi kan anvende dine oplysninger i forbindelse med analyse og markedsføringstjeneste, der leveres af samarbejdspartnere med henblik på at levere varer eller tjenesteydelser bredt relateret til Ydelsen.

11.10. Du kan til enhver tid rette dine kontooplysninger ved at logge ind på Platformen. Vær opmærksom på, at i nogle tilfælde kan vi beholde visse oplysninger om dig, som det er påkrævet ved lov, eller til lovlige forretningsmæssige formål i den udstrækning, det er tilladt i henhold til lovgivningen.

11.11. Indsigt og sletning af oplysninger. Du har i henhold til lov om personoplysninger ret til at gøre indsigelse mod såvel indsamlingen som de videre behandlinger af nævnte oplysninger, og kan med visse lovbestemte undtagelser få besked af CleverMate, som er dataansvarlig, om, hvilke oplysninger, der indsamles om dig. Du har også ret til at tilbagekalde et samtykke.

12. Lovvalg og værneting

12.1. CleverMate’s forretningsbetingelser er undergivet dansk ret. Alle aktiviteter mellem CleverMate, dets brugere samt Undervisere anses for udført i Danmark.

12.2. Tvister skal afgøres ved Københavns Byret.